Trước khi chúng tôi phát hành một phiên bản ổn định của phần mềm, chúng tôi phát hành phiên bản alpha để kiểm tra các tính năng và tìm lỗi bug. Vui lòng chỉ tải xuống phiên bản alpha nếu bạn thấy ổn với một số thứ không hoạt động bình thường, muốn giúp chúng tôi tìm và báo cáo lỗi, và không tự đặt mình vào nguy cơ rủi ro.

Ngôn ngữ Hệ điều hành Windows Hệ điều hành macOS GNU/Linux
Xem các ngôn ngữ được hỗ trợ 32-bit (sig) / 64-bit (sig) 64-bit (sig) 32-bit (sig) / 64-bit (sig)
Trình duyệt Tor Browser cho Android Alpha
Google Play
aarch64 (sig)
armv7 (sig)
x86 (sig)
x86_64 (sig)