បានភ្ជាប់

បានភ្ជាប់

ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែល Tor ត្រូវបានបិទមិនឲ្យប្រើប្រាស់ អ្នកអាចកំណត់ Tor ដើម្បីភ្ជាប់ទៅស្ពានរបស់វាកំឡុងពេលនៃការដំឡើង។

ប្រសិនបើ Tor មិន​ត្រូវ​បាន​ចាប់ពិរុទ្ធទេ មូលហេតុ​ទូទៅ​មួយ​ដែល Tor នឹង​មិនត្រូវបាន​តភ្ជាប់​នោះ គឺមកពីភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃ​ប្រព័ន្ធ​នាឡិការបស់វា។ សូមធ្វើឱ្យប្រាកដថា វាត្រូវបានកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

អានសំណួរដែលបានសួរញឹកញាប់ផ្សេងទៀតនៅលើវេទិការជំនួយរបស់យើង
សូមឱ្យមានសុវត្ថិភាព

សូមឱ្យមានសុវត្ថិភាព

សូម​កុំប្រើ torrent នៅលើ Tor ។
កម្មវិធីរុករក Tor នឹងរារាំងកម្មវិធីជំនួយតាមអ៊ីនធឺណិតដូចជា Flash, RealPlayer, QuickTime និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត៖ ពួកវាអាចត្រូវបានរៀបចំឱ្យបង្ហាញអាសយដ្ឋាន IP របស់អ្នក។

យើងមិនណែនាំឱ្យដំឡើងកម្មវិធីបន្ថែម ឬកម្មវិធីជំនួយបន្ថែមទៅក្នុងកម្មវិធីរុករក Tor នោះទេ។

Plugins or addons may bypass Tor or compromise your privacy. Tor Browser already comes with HTTPS-Only mode, NoScript, and other patches to protect your privacy and security.សូមពិនិត្យមើល សៀវភៅណែនាំកម្មវិធីរុករក Tor សម្រាប់គន្លឹះដោះស្រាយបញ្ហាបន្ថែម។

ក្រោកឈរដើម្បីភាពឯកជន និងសេរីភាពលើអ៉ីនធឺណិត។

យើងជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ ហើយយើងពឹងផ្អែកលើអ្នកគាំទ្រដូចជាអ្នក ដើម្បីជួយយើងរក្សា Tor ឱ្យរឹងមាំ និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។

បរិច្ចាគឥឡូវ